Rozporządzenie Prezydenta z dnia 11.08.2017 r.
#1
Cytat:[Obrazek: D6gYzmA.jpg]
Dnia: 11.08.2017r.
Miejscowość:  Miasto Stołeczne Deliland
Prezydent Republiki Suderland ,
Hubert Michalczak
                                                                                    Rozporządzenie prezydenta nr. 2/11/08/2017
                                                                                    z dnia 11 sierpnia 2017  na podstawie wyroku sądu K 14/17
                                                                                    w sprawie pozbawienia obywatelstwa Zadriana Anberga
  § 1. Rozporządzenie obejmuje tereny całego kraju.
  § 2. Obywatel Zadriana Anberga zostaje pozbawiony obywatelstwa Republiki Suderlandu
  § 3. Podstawa prawna to wyrok Sądu Najwyższego z 15 lipca 2017 roku o sygnaturze K 14/17
  § 4. Rozporządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.
Prezydent Republiki Suderland,
Hubert Michalczak

Topic Options
Wątek zamknięty