Rozporządzenie Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr 1/02/07/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: fhRF1C7.jpg]

Dnia: 02.07.2017r.
Miejscowość: Miasto Stołeczne Deliland
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych,
Eberhard von Razorin


Rozporządzenie Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr 1/02/07/2017

z dnia 2 lipca 2017 na podstawie Ustawy o ustroju przestrzennym miast z dnia 10 czerwca 2017 i decyzji Senatu z dnia 2 lipca 2017

w sprawie wyborów uzupełniających na burmistrzów miast


  § 1. Rozporządzenie obejmuje tereny całego kraju.

  § 2. Okres na stanowisko burmistrza Feilesztel, Cassadella i Urniwande zostaje przedłużony do 5 lipca do godziny 19. 

  § 3. Dodatkowo można się zgłaszać na stanowisko burmistrza Moradores (gubernatora Sefez i burmistrza Kioto) do 5 lipca do godziny 19.

  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.

Podpisano
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Eberhard von Razorin

Topic Options
Wątek zamknięty