Rozporządzenie Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr 2/28/06/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: fhRF1C7.jpg]

Dnia: 28.06.2017r.
Miejscowość: Miasto Stołeczne Deliland
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych,
Eberhard von Razorin

Rozporządzenie Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr 2/28/06/2017

z dnia 28 czerwca 2017 na podstawie Ustawy o ustroju przestrzennym miast z dnia 10 czerwca 2017 

w sprawie opłat i podatków za działki


  § 1. Rozporządzenie obejmuje tereny całego kraju.

  § 2. Wysokość opłat i podatków za zabudowę zależna jest od tego, czy działka jest zabudowana, czy niezabudowana

  § 3. Minimalna opłata za zabudowaną działkę wynosi 50 tysięcy koron suderlandzkich.
 
  § 4. Maksymalna opłata za zabudowaną działkę wynosi 500 tysięcy koron suderlandzkich.

  § 5. Minimalny podatek za zabudowaną działkę wynosi 3 tysiące koron suderlandzkich.

  § 6. Maksymalny podatek za zabudowaną działkę wynosi 30 tysiące koron suderlandzkich.

  § 7. Minimalna opłata za niezabudowaną działkę wynosi 3 tysiące koron suderlandzkich.
 
  § 8. Maksymalna opłata za niezabudowaną działkę wynosi 150 tysięcy koron suderlandzkich.

  § 9. Minimalny podatek za niezabudowaną działkę wynosi 1 tysiąc koron suderlandzkich.

  § 10. Maksymalny podatek za niezabudowaną działkę wynosi 10 tysięcy koron suderlandzkich.

  § 11. Okres rozliczeniowy odbywa się w okresie od 1 do 3 dnia miesiąca.

  § 12. Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 3 lipca o godzinie 15.

Podpisano
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Eberhard von Razorin

Topic Options
Wątek zamknięty