Rozporządzenie Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr 1/15/06/2017
#1
Cytat:
[Obrazek: fhRF1C7.jpg]

Dnia: 19.05.2017r.
Miejscowość: Miasto Stołeczne Deliland
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych,
Eberhard von Razorin

 Rozporządzenie Kierownika Resortu Spraw Wewnętrznych nr 1/15/06/2017

z dnia 15 czerwca 2017 na podstawie Ustawy o ustroju przestrzennym miasta


 w sprawie I etapu wprowadzenia w życie ustawy o ustroju przestrzennym miasta  § 1. Rozporządzenie obejmuje tereny całego kraju.

  § 2. Każdy obywatel do 20.06 powinien zgłosić posiadanie zabudowanej działki w siedzibach władz lokalnych.

  § 3. Po upływie wyznaczonego terminu wszystkie nie zgłoszone zabudowania zostaną uznane za nieistniejące.

  § 4. Rozporządzenie wchodzi z dniem jego ogłoszenia.

Podpisano
Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych
Eberhard von Razorin

Topic Options
Wątek zamknięty