Rozporządzenie Prezydenta z dnia 11.03.2017 r.
#1
Cytat:[Obrazek: D6gYzmA.jpg]

Dnia: 11.03.2017r.
Miejscowość: Miasto Stołeczne Deliland
Prezydent Republiki Suderland,
Fryderyk Marks

                                                                                       Rozporządzenie prezydenta nr. 1/11/03/2017

                                                                             z dnia 11 marca 2017

                                                       w sprawie unormowania pieczęci państwowych

   § 1. Rozporzędzenie obejmuje:
1) Prezydenta
2) Członków Kierownistw Resortów

   § 2. Wygląd pieczęci państwowych dla każdego z wymienionych podmiotów z § 1. według aktualnej liczby osób do tego upoważnionych.
1) Prezydent - http://s1.screenshot.sh/data/2017/3/11/1...e3b2f4.jpg
2) Kierownik Resortu Spraw Wewnętrznych - http://s1.screenshot.sh/data/2017/3/11/1...53a2c2.jpg
3) Kierownik Resortu Spraw Zagranicznych - http://s1.screenshot.sh/data/2017/3/11/1...4e1b1d.jpg
4) Kierownik Resortu Obronny Narodowej - http://s1.screenshot.sh/data/2017/3/11/1...53dc63.jpg
5) Kierownik Resortu Gospodarki i Finansów - http://s1.screenshot.sh/data/2017/3/11/1...72c991.jpg

  § 3. Wszystkie informacje zamieszczone w § 2. są obowiązuje na równi z poprzednim pieczęciami

  §4. Rozporządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia

Prezydent Republiki Suderland,
[Obrazek: Hd8oqku.png]


Przeniesione ze starego forum
Fryderyk Marks 

..Nadejdą czasy, kiedy Ci, którzy zamykali smoki będą błagać nas o to, żeby nie oddawać ich w ich szpony''Topic Options
Wątek zamknięty