USTAWA o organie kontroli rządu z dnia 1 kwietnia 2017
#1
Cytat:
[Obrazek: QzcXLyL.jpg]
Ustawa o organie kontroli rząduUSTAWA
z dnia 1 kwietnia 2017
o organie kontroli rządu 

Art.1 Informacje ogólne
&1.Organ kontroli rządu powstał w celu kontroli poczynań rządu i zapobiegnięciu sytuacji podobnej do tej z 17.10.2016 kiedy to miał miejsce zamach stanu.
Art.2 Podział
&1.Organ dzieli się na:
-Kontrolnego administratora
-Obserwatora senatu.
Art.3 Administrator kontrolny.
&1. Admin. kontrolny zostaje powołany na 4 miesięczną kadencję
&2. Jeżeli kandydatów jest co najmniej dwóch, zwołuje się ogólno krajowe wybory.
&3.Jeżeli kandydat jest jeden, musi zostać poparty przez przynajmniej 3 obywateli.
&4.Admin. Kontrolny musi być:
-bezpartyjny
-nie pełni żadnej funkcji państwowej
-nigdy nie być karany
-być aktywnym obywatelem
&5. Admin. Kontrolny może podać się do dymisji po miesiącu urzędowania.
&6. Votum nieufności dla Admina może zostać zgłoszone przez przynajmniej 5 obywateli, w takim wypadku sprawą zajmuje się sąd najwyższy.
&7. Do zadań admina kontrolnego należy:
-wykonywanie poleceń obywateli
-Kontrolowanie poczynań rządu
&8. Jeżeli administrator zwyczajny nie odpowie na prośby obywateli przez 2 tygodnie, sprawą zajmuje się admin, kontrolny.
&.9 Nadzwyczajne użycie praw przez admina kontrolnego może zostać użytę w sytuacji kryzysowej, np. podczas próby przejęcia władzy przez innych adminów.
&10. Admin. kontrolny odpowiada tylko przed obywatelami, żaden senator, prezydent itp. nie może go odwołać.
&11. Admin, kontrolny nie podlego senackiemu votum nieufności. Patrz.&6.
Art.4 Obserwatorzy senatu
&1. W senacie oprócz senatorów zasiadają:
-Prezydent
-Kierownicy resortów
-Wnioskodawcy ustaw.
&2. Oprócz nich w senacie zasiada jeden obywatel, poparty głosem 3 innych obywateli.
&3. Wyżej wymienieni obserwatorzy nie mogą brać udziału w głosowaniach, natomiast mogą się wypowiadać i zadawać pytania.
&4. Obywatel obserwator MOŻE udostępniać zapiski z sesji senatu opinii publicznej.
&5. Obserwatorzy mogą zostać wydaleni z sesji senatu przez marszałka senatu, ale nie można ich zawiesić na dłuższy czas.

Przeniesiono ze starego forum.
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa

#2
Ustawa uchylona

Marszałek Suderlandzkich Sił Zbrojnych
mgr politologii 
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bialeńskiego

Topic Options
Wątek zamknięty