USTAWA o walucie narodowej z dnia 15 lutego 2017
#1
Cytat:
[Obrazek: QzcXLyL.jpg]
Ustawa o walucie narodowejUSTAWA
z dnia 15 lutego 2017
o walucie narodowej

Rozdział 1
Przepisy ogólne

     Art. 1 Oficjalnym środkiem płatniczym na terenie Suderlandu jest Korona Suderladzka;

     Art. 2 Oficjalnym skrótem Korony Suderladzkiej jest KOS;

     Art. 3 Za druk Korony Suderladzkiej odpowiada wyłącznie Bank Narodowy;

     Art. 4 Korona Suderladzka jest wymienialny na wszystkie waluty świata wirtualnego, po uprzednim uzgodnieniu kursu walut.

Rozdział 2
Podział waluty

     Art. 5 Nominały Korony Suderladzkiej występujących na banknotach, w obiegu to:
1) 10 Koron Suderladzkich;
2) 20 Koron Suderladzkich;
3) 50 Koron Suderladzkich;
4) 100 Koron Suderladzkich;
5) 200 Koron Suderladzkich;
    Art. 6 Nominały Koron Suderladzkich występujących na monetach, w obiegu to:
1) 1 Korona Suderladzka
2) 2 Korony Suderladzkie
3) 5 Koron Suderladzkich

    Art. 7 Korona Suderladzka składa się z 100 Halerzy Suderladzkich

    Art. 8 Nominały Halerzy Suderladzkich występujących na monetach, w obiegu to:
1) 1 Halerz Suderladzka;
2) 2 Halerze Suderladzkie;
3) 5 Halerzy Suderladzkich;
4) 10 Halerzy Suderladzkich;
5) 20 Halerzy Suderladzkich;
6) 50 Halerzy Suderladzkich

Rozdział 3
Przepisy końcowe

    Art. 9 Ustawa wchodzi w życie dzień po podpisaniu przez Prezydenta.

Przeniesiono ze starego forum.
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa

#2
ustawa znowelizowana
Karl von Schwarzengrau - I Elektor Państwa Suderlandzkiego; Naczelny Wódz Sił Zbrojnych; Deputowany Zgromadzenia Narodowego

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bialeńskiego

Topic Options
Wątek zamknięty