USTAWA o Funkcjonowaniu Działalności Gospodarczych z 18 grudnia 2016
#1
Cytat:
[Obrazek: QzcXLyL.jpg]
Ustawa o Funkcjonowaniu Działalności GospodarczychUSTAWA
z dnia 18 grudnia 2016
o  Funkcjonowaniu Działalności Gospodarczych

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

    Art 1. Niniejsza ustawa przedstawia sposób funkcjonowania działalności gospodarczych w Państwie Suderlandu.

    Art 2. Każdy właściciel działalności gospodarczej jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w ustawie.

   
Rozdział 2.
Funkcjonowanie

   Art 1. Każda działalność gospodarcza musi być wpisana w Krajowym Rejestrze Działalności.
            Poza wyjątkami zawartymi w Krajowym Rejestrze Działalności.

   Art 2. Każda działalność gospodarcza musi mieć:
             a) Dokument Działalności, który składa się z:
                                - opisu działalności
                                - cel działalności
                                - kosztorys
             b) Logo działalności
   Art 3. Każda działalność gospodarcza musi posiadać towary z wiadomego pochodzenia (np. gdy firma produkuje samochody osobowe, musi mieć stal od istniejącej działalności, jeśli działalność posiada fabryki musi mieć wiadomego pochodzenia węgiel itp.)

   Art 4. Gdy na rynku brakuje towarów Kierownik Resortu Finansów i Gospodarki ma prawo na wniosek firmy zgłaszającej zapotrzebowanie wprowadzić do obiegu takowy towar w odpowiednim dziale i z odpowiednimi cenami.

   Art 5. Działalność gospodarcza ma obowiązek posiadać szczegółowy plan siedziby działalności, posiadanych fabryk, kopalń itp.


Rozdział 3
Limity i poziomy
   
   Art 1. Limit działalności jest równy 40% aktywnych obywateli na forum.
   
   Art 2. Limit pracowników jest zależny od poziomu rozbudowy.

   Art 3. Poziom rozbudowy można powiększyć u Kierownika Resortu Gospodarki i Skarbu Państwa.
           
   Art 4. Poziomy:

    § 1. Poziom 1
        a) Wymagania:
              - Przynajmniej 0 Koron Suderladzkich zainwestowanych w firmę,
        b) Przywileje:
              - Trzech pracowników
              - Transakcje do 600 000 Koron Suderladzkich
              - Możliwość przyjęcia maksymalnie 4 zleceń naraz
   § 2. Poziom 2
        a) Wymagania:
             - Przynajmniej 300 000 Koron Suderladzkich zainwestowanych w firmę,
             - Przynajmniej 6 postów w temacie
             - 7 dni istnienia
        b) Przywileje:
             - Pięciu pracowników
             - Transakcje do 1 000 000 Koron Suderladzkich
             - Możliwość przyjęcia maksymalnie 7 zleceń naraz
   § 3. Poziom 3
         a) Wymagania:
              - Przynajmniej 600 000 Koron Suderladzkich zainwestowanych w firmę,
              - Przynajmniej 12 postów w temacie
              - 30 dni istnienia
         b) Przywileje:
              - Dziesięciu pracowników
              - Transakcje do 2 000 000 Koron Suderladzkich
              - Możliwość przyjęcia maksymalnie 14 zleceń naraz
  § 4. Poziom 4
         a) Wymagania:
              - Przynajmniej 1 000 000 Koron Suderladzkich zainwestowanych w firmę,
              - Przynajmniej 24 postów temacie
              - 50 dni istnienia
         b) Przywileje:
             - Piętnastu pracowników
             - Transakcje do 15 000 000 Koron Suderladzkich
             - Możliwość przyjęcia maksymalnie 28 zleceń naraz
   
   Art 5.
       § 1. Poziomy mogą być dodawane w każdej chwili, jeśli zostaną uchwalone przez Senat Państwa Suderladu.

Przeniesiono ze starego forum.
[Obrazek: NzLBupx.png]     [Obrazek: Il9xQZB.png]     [Obrazek: h2Epeb3.png]     [Obrazek: ysbN3sL.png]     [Obrazek: Yxw9Kih.png]     [Obrazek: gL7GFe3.png]     [Obrazek: xHbha88.png]

Profesor Prawa

Topic Options
Wątek zamknięty