Suderland
USTAWA o orderach narodowych z dnia 20 czerwca 2017 - Wersja do druku

+- Suderland (http://suderland.ct8.pl)
+-- Dział: Władza (http://suderland.ct8.pl/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Dział: Prawo (http://suderland.ct8.pl/forumdisplay.php?fid=21)
+---- Dział: Ustawy (http://suderland.ct8.pl/forumdisplay.php?fid=22)
+---- Wątek: USTAWA o orderach narodowych z dnia 20 czerwca 2017 (/showthread.php?tid=51)USTAWA o orderach narodowych z dnia 20 czerwca 2017 - Ryszard Maj - 24.08.2017

Cytat:
[Obrazek: QzcXLyL.jpg]
o orderach narodowychUSTAWA
z dnia 20.06.2017
o orderach narodowych

Art.1 Sprawy ogólne
&1. Medale nadawane są jedynie obywatelom, którzy w jakieś z niżej wymienionych kategorii wyjątkowo się wyróżnili.
ART. 2 Sposoby otrzymywania orderów
&1. Nominować obywatela do nadania orderu może każdy inny obywatel.
&2. Niedozwolone jest zgłaszania samego siebie
&3. Każda nominacja wymaga podpisu grupy przynajmniej trzech obywateli, nie licząc zgłaszającego i nominowanego.
&4. Wyjątkiem od tej reguły jest nominacja zgłoszona przez Prezydenta Republiki Suderlandu, taka nominacja nie potrzebuje dodatkowych podpisów.
&5. Medale wręcza Prezydent
&6 Prezydent w swojej kancelarii zamieszcza informacje o wręczeniu medalu.
&7. Po wręczeniu medalu Prezydent powinien oświadczyć o tym w formie rozporządzenia.
&8. Przyjmujący medal w ciągu maksimum tygodnia powinien złożyć uroczyste ślubowanie
&9. Tekst ślubowania brzmi: "Ja jako obywatel Państwa Suderlandu, z radością przyjmuje te oznaczenie i uroczyście ślubuje traktować go z należytym szacunkiem jako najwyższego państwowego odznaczenia".
&10. Jeżeli nominowany nie wykona pkt. 8 i 9 w ciągu tygodnia nadanie medale zostaje odwołane.
&11 Wyjątkiem od punktów 8, 9, 10 są medale nadawane pośmiertnie
ART.3 ORDERY
&1. Medale podzielone są na 2 klasy
&2. Pierwszą klasą są medale cywilne
&3. Drugą klasą są medale militarne
ART 4. MEDALE CYWILNE
- Order „Za osobiste męstwo” - za Zasługi dla obronności kraju (dotyczy zasług w czasie pokoju)
- Odznaka Obywatelska - za wybitną aktywność na forum
- Gwiazda Orderu Odrodzenia - za wybitne działanie na rzecz  w państwie
- Krzyż Czynu - za zasługi dla gospodarki kraju
- Złota Odznaka „W Służbie Oświaty” - za zasługi dla kultury państwowej
- Odznaka „Zasłużony Działacz”- za długoletni staż w senacie
- Złoty Order Senatu - za usprawnianie działania Senatu
- Order Przyjaźni Narodów  - za pomoc w nawiązywaniu stosunków dyplomatycznych z innymi Nacjami
- Order Ojczyzny - za zasługi dla rozwoju i przestrzegania  systemu prawnego Republiki Suderlandu
- Order Konstytucji - za obronę i działanie na rzecz konstytucji Republiki Suderlandu
- Order Republiki  - Zasługi dla powstającej Republiki
ART 5. MEDALE MILITARNE
- Srebrna Odznaka za Zasługi w Ochronie Granic - Obrona Suderlandu
- Złota Odznaka „W Służbie Narodu” - (może być nadany tej samej osobie wielokrotnie) - Odwaga na polu walki
- Srebrna Odznaka za Wzorową Służbę - Długoletnia służba wojskowa
- Medal Zasłużony na Polu Chwały  - za rany poniesione w boju
- Odznaka Braterstwa Broni - za najwyższe poświęcenie w trwającym konflikcie - czyt. Śmierć  (przekazywany rodzinie)
- Wojskowa Odznaka Honorowa – Za odwagę na polu bitwy (nadawany tylko w armii)
- Morska Odznaka Honorowa - Odwaga (nadawany tylko w marynarce)
- Lotnicza Odznaka Honorowa - Odwaga (nadawany tylko w Siłach powietrznych)
- Medal Wojska - Wzorowy Wojskowy
- Medal Morski - Wzorowa załoga okrętu
- Medal Lotniczy - Wzorowy Lotnik
- Srebrna Odznaka Strzelecka - za branie udziału w kilku konfliktach

Przeniesiono ze starego forum.